Skip to main content

Üheksa partnerit Eestist, Lätist ja Hollandist alustasid möödunud aasta detsembris tööd vesinikuprojektiga „H2Value“.

Projekti eesmärk on luua piiriülene rohelise vesiniku tervikahel, mis koosneb vesiniku tootmisest, salvestamisest, jaotamisest ja tarbijatest. Tarbijateks on eelkõige Tartus sõitev vesinikubuss ja Lätis rohevesinikul jõul töötav prügiauto.

Täpsemalt hõlmab projekt Lõuna-Eestist Tartu ja Põhja-Lätis Vidzeme regiooni. H2Value projekti edukas realiseerimine võimaldab luua vesinikuturu ja kasutusele võtta vesinikutehnoloogia. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regioonidevahelise innovatsiooniinvesteeringute toetuslepingu alusel ja viiakse ellu järgmise kolme aasta jooksul.

 

Estiko Gruppi kuuluval Estiko Elektril on juhtiv roll projekti rohevesiniku tootmisel ja tehnoloogia arendamisel. Estiko energiasektori juhataja Ain Tammvere sõnul on Estikol haruldane võimalus olla uue turu ehk vesinikuturu loomise juures.

„Meil on kogemusi taastuvenergia tootmise osas päikesest, nüüd saame projekti raames kogemuse, kuidas väikesemahuliselt toota vesinikku. Seda kogemust saame vajadusel üle kanda Raadi päikesepargi roheenergia väärindamisel – suuremahulisel vesiniku tootmisel,“ selgitas Tammvere.

Transpordisektor on praegu üks suurimaid CO2 heitkoguste tekitajaid. Et vähendada selle negatiivset mõju keskkonnale, tuleb olemasolevaid tehnoloogiaid muuta. „Rohelisele vesinikule pööratakse Euroopas ja kogu maailmas üha suuremat tähelepanu, kuna sellel on potentsiaal vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja seda saab kasutada mitmes sektoris, sealhulgas transpordi-, tööstuse-, elektri- ja ehitussektoris,“ lausus Tammvere.