Skip to main content

Raadi päikeseelektrijaam – 

suurim Põhja- ja Baltimaades

Estiko Energia tegeleb

innovaatiliste taastuvenergia

lahenduste otsimise ja rakendamisega

Panustame igapäevaselt ühiskonna süsinikuheite vähendamisse, Eesti pikaajalise energiajulgeoleku ja keskkonna eesmärkide saavutamisse. Teine suur eesmärk on Estiko grupiülese kliimaneutraalsuse saavutamine, kasutades Estiko grupi ettevõtetes Eestis toodetud taastuvenergiaallikaid. Oleme pühendunud jätkusuutliku mõtteviisi arendamisele, et meid kõiki ümbritseks puhtam õhk ja puhtam loodus.

Estiko Energia teenused

TEHNOLOOGIATE ARENDAMINE JA RAJAMINE

Päikeseelektrijaamade rajamine vastavalt tellija soovile. Aitame investeerida nutikatesse taastuvenergia lahendustesse.

VESINIKU TOOTMINE JA TARNIMINE

Oleme abiks rohelisest elektrist vesiniku tootmisel, salvestamisel ja jaotamisel.

PÄIKESEPARKIDE
HOOLDAMINE

Mobiilsete tehnoloogiatega päikesepaneelide pesemine ja paneelialuste pindade hooldamine.

KÄIDUTEENUSE
PAKKUMINE

Osutame elektripaigaldiste käidu korralduse teenust üle Eesti.

Projektid

Eesti suurima

päikeseelektrijaama

arendus Tartus

Päikseelektrijaamad

üle Eesti

Tuleviku

projektid

Artiklid

Artiklid

Estiko Raadi päikesepargis käib päikesepaneelide paigaldus

Estiko Raadi päikesepargis algas novembri lõpus esimeste päikesepaneelide paigaldus, mis kestab veebruari lõpuni. Estiko Energia…
Artiklid

Estiko Energia alustas Raadil Eesti suurima päikesepargi ehitust

Estiko Gruppi kuuluv Estiko Energia alustas Raadil Eesti esimese rohealadega päikeseelektrijaama ehitust. Jaam peaks esimese…
Artiklid

Estiko Energia emaettevõte ühendas erinevad tegevused ühise katusbrändi alla

Estiko Grupp, kuhu kuulub ka Estiko Energia, koondas erinevad tegevusvaldkonnad ühise katusbrändi alla ning esitles…

Estiko Energia kuulub Euroopa Puhta Vesiniku Liitu