Skip to main content

Eesti Vesinikuühing kutsub kõiki huvilisi Eesti Vesinikupäevadele, mis toimuvad 25.-26. mai Tartu Kammivabriku tehasehoones.

Vesinikupäevade eesmärk on aidata kaasa Eesti vesinikumajanduse käivitamisele, tuues kokku avaliku- ja erasektori valdkondade esindajad ning laiema rahvusvahelise külaliste ringi ja huvilised.

Üritus edendab rahvusvahelist koostööd, loob investeerimiskindlust ning tõstab avalikkuse teadlikkust rohelisest revolutsioonist ja selle võimalustest tehnoloogia tutvustamise kaudu.

Vesinikupäevadel tutvustatakse ettevõtteid, kes on astunud esimesi konkreetseid samme kogu väärtusahelas ning antakse ülevaade erinevate projektide, tegevuste ja vesinikumajanduse olukorrast üldiselt.

Selle aasta motoks on “Majanduskasvu sidumine kliimaeesmärkidega”. Teiste hulgas esineb ettekandega ka Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Vesinikupäevade koostööpartneriks on ka Estiko Energia! Täpsemalt Estiko Energia tütarfirma Estiko Elekter, kes on osaline H2Value rohelise vesiniku tervikaheala projektis, mida samuti vesinikupäevadel esitletakse.

Estiko Energia arendusjuhi Kalev Lillo sõnul on vesinikupäevade toimumine Estiko Grupile kuuluvas Kammivabrikus märgiline. „Kui realiseerub H2Value projekt, siis saab just siin paiknema Estiko Elektri vesiniku tootmise üksus, mis kasutab suurel hulgal meie hoonete katustel toodetud päikeseenergiat. Plaanide kohaselt alustame projekti H2Value raames rohelise vesiniku tootmist juba aasta pärast,“ ütles Lillo.

H2Value on rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on luua piiriülene rohelise vesiniku tervikahel, mis koosneb vesiniku tootmisest, salvestamisest, jaotamisest ja tarbijatest. Tarbijateks on eelkõige Tartus sõitev vesinikubuss ja Lätis rohevesinikul jõul töötav prügiauto. Projektist võtavad osa üheksa partnerit Eestist, Lätist ja Hollandist.

Vesinikupäevadele saad registreerida siin!

Vaata lisainfot siit!