Skip to main content

Estiko Gruppi kuuluv Estiko Energia alustas Raadil Eesti esimese rohealadega päikeseelektrijaama ehitust. Jaam peaks esimese elektrienergia andma võrku järgmise aasta suvel.

Endisele nõukogude sõjaväelennuvälja territooriumile ehitatav Raadi jaam võtab enda alla üle 100 hektari ning selle plaanitav võimsus on ligi 100 MW. Kuna päikesepaneelide tehnoloogia on pidevas arengus, ehitatakse esimeses etapis välja 10%.

Estiko Grupi nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul tuleb Raadi päikesejaam eriline, sest selle keskele on planeeritud kaitsealuste taimeliikide hoidmiseks rohealad. Lisaks rajatakse päikesepaneele ümbritsev aed selliselt, et väikeloomad saaksid alale vabalt liikuda.

„Raadi päikesejaama rajamisega annab Estiko omapoolse panuse Eesti energiajulgeoleku suurendamisse,“ rõhutas Neinar Seli.

Estiko Grupi tegevjuhi Kristo Seli sõnul on Estiko olnud alati oma tegevusvaldkondades suunanäitajaks. „Maailmas kasutatakse päikesejaamade rajamisel aina rohkem innovaatilisi lahendus, näiteks paneele, mis pööravad ennast vastavalt päikese liikumisele. Ka Raadil vaadatakse uute lahenduste poole, mis võimaldavad tootmist oluliselt suurendada,“ lausus Kristo Seli.

Raadi päikesepargi rajamise peatöövõtja on Smartecon, kellega Estiko on koostööd teinud varemgi. Smarteconi arendusjuhi Hannes Ausi sõnul on Estiko Energiaga tehtud erinevas suuruses päikeseelektrijaamu alates 2018. aastast ning ka Raadi projekti tehnilise analüüsiga olölakse tegelenud pikka aega.

„Hea on näha, et oleme lõpuks jõudnud esimese etapi alguseni, mis on üks osa väga suurest projektist,“ sõnas Aus. Esialgsel hinnangul läheb esimene etapp maksma 6 miljonit eurot. Töid finantseeritakse Estiko oma vahenditest ja pikaajalise laenuga.

Estiko Energia võitis Maa-ameti hoonestusõiguse konkursi päikeseelektrijaama ehitamiseks 2018. aasta sügisel. Estiko Energia juhataja Ain Tammvere sõnul viibis jaama ehituse algus erinevatel põhjustel.

„Näiteks vajalikke raadamistöid sai teha vaid külmunud pinnasega, aga esimesel talvel ei külmunud Raadil maapind ära. Samuti võttis planeeritust rohkem aega sinna aastatega kogutud vanade rehvide utiliseerimine,“ selgitas Tammvere.

Tammvere sõnul soovis Estiko Energia möödunud aastal osaleda ka Eleringi korraldatud vähempakkumisel. „Kuna konkursi üks tingimus oli, et päikesejaama ehitusega pole veel alustatud, pidime meiegi ootama,“ lausus Tammvere.

Uus jaam hakkab elektrienergiat võrku andma järgmise aasta suvel. „Ülejäänud pargiga käib arendustöö edasi, sest me tahame seal kasutada kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Ehitame nii, et tehnoloogia ja keskkond saaksid koos toimida,” sõnas Tammvere, kelle sõnul teeb Estiko Energia koostööd ka Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooliga.

Estiko Energia pikaajalisem plaan on hakata Raadi jaamas toodetud roheenergiat väärindama, näiteks tootma rohevesinikku, mida saaks muuhulgas kasutada Tartu linnatranspordis. Kogu Raadi päikesepark peaks valmima 2025. aasta suvel.